Inhibice IL-17 – nový směr biologické léčby spondyloartritid

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Martina Olejárová, CSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: psoriáza, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida, spondyloartritidy, biologická léčba, interleukin-17, inhibice IL-17, sekukinumab, ixekizumab, brodalumab, ustekinumab
Citace: Olejárová M. Inhibice IL-17 – nový směr biologické léčby spondyloartritid. Farmakoterapie 2017;13(3):501–508.

Souhrn

Interleukin-17 je prozánětlivě působící cytokin, který hraje důležitou úlohu při rozvoji spondyloartritid i s nimi asociovaných onemocnění (psoriáza, Crohnova choroba apod.). Je produkován různými buňkami (např. lymfocyty Th17, neutrofily aj.). Inhibice jeho působení má výrazný protizánětlivý účinek, který se projevuje potlačením kožních projevů psoriázy a snížením aktivity psoriatické artritidy či ankylozující spondylitidy.

Pro terapii psoriázy jsou v současné době registrovány tři monoklonální protilátky neutralizující aktivitu IL-17 – ustekinumab (humánní monoklonální protilátka proti IL- 12/23, jež působí proti IL-17 nepřímo), sekukinumab (humánní monoklonální protilátka proti IL- 17A) a ixekizumab (humanizovaná monoklonální protilátka proti IL-17A). Sekukinumab je na základě příznivých výsledků klinických studií dále registrován pro léčbu ankylozující spondylitidy a psoriatické artritidy. Indikaci k terapii psoriatické artritidy má také ustekinumab. Ve stadiu klinického zkoušení jsou další indikace registrovaných léčiv (např. ixekizumab u psoriatické artritidy apod.) i řada nových látek inhibujících IL- 17. Účinnost inhibitorů IL-17 v léčbě psoriázy převyšuje účinnost inhibitorů TNF-α, u psoriatické artritidy v současné době neexistuje přímé porovnání účinnosti sekukinumabu a inhibitorů TNF-α.

Inhibitory IL-17 jsou novou, velmi účinnou generací biologické léčby psoriázy a také významným rozšířením palety biologické terapie spondyloartritid o léčiva s novým, odlišným mechanismem účinku. Inhibitory IL-17 představují v léčbě psoriázy a spondyloartritid podobný pokrok jako před lety inhibitory TNF-α u revmatoidní artritidy.

Literatura

Olejárová M. Inhibice IL-17 – nový směr biologické léčby spondyloartritid. Farmakoterapie 2017;13(3):501–508.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky