Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientů s revmatoidní artritidou – studie EXXELERATE

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

V léčbě pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je schváleno několik biologických chorobu modifikujících antirevmatik (DMARD) s různým mechanismem účinku. Nepřímé důkazy z metaanalýz a ojedinělých „head-to-head" studií porovnávajících různá biologická DMARD naznačují, že jejich účinnost i bezpečnost jsou obecně podobné. V běžné praxi jsou pacientům s RA jako první biologická DMARD obvykle předepisovány inhibitory TNF-α (v současné době lze přitom použít adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab či infliximab), přímé porovnání zástupců této skupiny však dosud nebylo provedeno.

Vedle výběru optimální prvoliniové biologické léčby jsou v současných doporučeních pro terapii RA uvedena i kritéria pro změnu terapie, která je indikována, nepoklesne- li po 3 měsících skóre DAS28-ESR o ≥ 1,2 nebo skóre CDAI (Clinical Disease Activity Index) či SDAI (Simplified Disease Activity Index) o 50 % a není-li po 6 měsících dosaženo remise nebo nízké aktivity onemocnění (LDA). Pacienty s nedostatečnou odpovědí na první inhibitor TNF-α je možné převést na další inhibitor TNF-α nebo na lék s jiným mechanismem účinku. Klinické studie přitom ukazují, že účinnost inhibitoru TNF-α po selhání jiného inhibitoru TNF-α zůstává do jisté míry zachována.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky