apremilasÚčinnost a bezpečnost apremilastu v terapii pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie ESTEEM 2

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Citace:

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění,
které postihuje především kůži a klouby
a je spojeno s mnoha komorbiditami.
Prevalence psoriázy se celosvětově různí –
v Asii nepřesahuje 1 %, naproti tomu
v Norsku dosahuje až 8,5 %.

Apremilast je perorálně podávaný inhibitor
fosfodiesterázy-4 (PDE4) s malou molekulou.
Inhibice PDE4 zvyšuje intracelulární
koncentrace cyklického adenosinmonofosfátu
(cAMP), což omezuje zánětlivou odpověď
díky modulaci exprese TNF-α, IL-23,
IL-17 i jiných prozánětlivých cytokinů; cyklický
AMP také moduluje koncentrace protizánětlivých
cytokinů, jako například IL-10.
Apremilast je schválen k terapii psoriatické
artritidy u dospělých pacientů s nedostatečnou
odpovědí nebo nesnášenlivostí chorobu
modifikujících léků (DMARD) a k léčbě
středně těžké až těžké ložiskové psoriázy
u dospělých pacientů, s nedostatečnou odpovědí,
nesnášenlivostí nebo kontraindikací
jiné systémové terapie včetně metotrexátu,
cyklosporinu nebo PUVA.

Účinnost a bezpečnost apremilastu v terapii
nemocných s psoriázou byly hodnoceny
v programu klinických studií ESTEEM
(
Efficacy and Safety Trial Evaluating the
Effects
of apreMilast in psoriasis); zde jsou
prezentovány výsledky studie ESTEEM 2 po
52 týdnech sledování.

Literatura

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění,
které postihuje především kůži a klouby
a je spojeno s mnoha komorbiditami.
Prevalence psoriázy se celosvětově různí –
v Asii nepřesahuje 1 %, naproti tomu
v Norsku dosahuje až 8,5 %.

Apremilast je perorálně podávaný inhibitor
fosfodiesterázy-4 (PDE4) s malou molekulou.
Inhibice PDE4 zvyšuje intracelulární
koncentrace cyklického adenosinmonofosfátu
(cAMP), což omezuje zánětlivou odpověď
díky modulaci exprese TNF-α, IL-23,
IL-17 i jiných prozánětlivých cytokinů; cyklický
AMP také moduluje koncentrace protizánětlivých
cytokinů, jako například IL-10.
Apremilast je schválen k terapii psoriatické
artritidy u dospělých pacientů s nedostatečnou
odpovědí nebo nesnášenlivostí chorobu
modifikujících léků (DMARD) a k léčbě
středně těžké až těžké ložiskové psoriázy
u dospělých pacientů, s nedostatečnou odpovědí,
nesnášenlivostí nebo kontraindikací
jiné systémové terapie včetně metotrexátu,
cyklosporinu nebo PUVA.

Účinnost a bezpečnost apremilastu v terapii
nemocných s psoriázou byly hodnoceny
v programu klinických studií ESTEEM
(
Efficacy and Safety Trial Evaluating the
Effects
of apreMilast in psoriasis); zde jsou
prezentovány výsledky studie ESTEEM 2 po
52 týdnech sledování.

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky