Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění charakterizované synoviálním zánětem a progresivním poškozením kloubů, které je spojeno s významnou disabilitou a zvýšenou mortalitou. Díky pokrokům souvisejícím s využitím konvenčních syntetických chorobu modifikujících léků (csDMARD) a biologických DMARD, cílených především na TFN-α, se stalo realistickým cílem dosažení klinické remise onemocnění.

V patogenezi RA sehrává úlohu množství cytokinů, přičemž při intracelulární signalizaci, po jejich vazbě na receptory, se významně uplatňují aktivované Janusovy kinázy (JAK). Baricitinib je nový perorálně podávaný reverzibilní inhibitor JAK1 a JAK2 s malou molekulou, který prokázal svoji klinickou účinnost již v několika studiích u pacientů s RA. Tato studie byla provedena za účelem dalšího zhodnocení účinnosti a bezpečnosti baricitinibu, včetně vlivu na rentgenovou progresi či na výsledky uváděné pacienty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky