Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění charakterizované synoviálním zánětem a progresivním poškozením kloubů, které je spojeno s významnou disabilitou a zvýšenou mortalitou. Díky pokrokům souvisejícím s využitím konvenčních syntetických chorobu modifikujících léků (csDMARD) a biologických DMARD, cílených především na TFN-α, se stalo realistickým cílem dosažení klinické remise onemocnění.

V patogenezi RA sehrává úlohu množství cytokinů, přičemž při intracelulární signalizaci, po jejich vazbě na receptory, se významně uplatňují aktivované Janusovy kinázy (JAK). Baricitinib je nový perorálně podávaný reverzibilní inhibitor JAK1 a JAK2 s malou molekulou, který prokázal svoji klinickou účinnost již v několika studiích u pacientů s RA. Tato studie byla provedena za účelem dalšího zhodnocení účinnosti a bezpečnosti baricitinibu, včetně vlivu na rentgenovou progresi či na výsledky uváděné pacienty.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky