Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie
Citace:

Anti-TNF-α léčba se významně uplatňuje
v terapii mnoha imunitně zprostředkovaných
zánětlivých onemocnění – Crohnovy
choroby (CD), ulcerózní kolitidy (UC), revmatoidní
artritidy (RA), ankylozující spondylitidy
(AS), psoriatické artritidy (PsA) či psoriázy (Ps).
Tyto choroby se vyznačují odlišnými klinickými
manifestacemi, jejich patogeneze je
však podobná, přičemž klíčovou roli v ní
hraje právě TNF-α a jeho dysregulace. Léčba
cílená na tento cytokin pak vede k útlumu
abnormální zánětlivé odpovědi, navození
klinické remise i zlepšení kvality života
pacientů.

Do současné doby bylo schváleno několik
inhibitorů TFN-α (adalimumab, certolizumab
pegol, etanercept, golimumab, infliximab),
které se mezi sebou liší spektrem
schválených indikací; například adalimumab
a infliximab jsou registrovány k léčbě
všech výše zmíněných chorob. Jak již bylo
uvedeno, anti-TNF-α léčba je velmi účinná,
po jejím přerušení však, vzhledem ke specifikům
imunitně zprostředkovaných zánětlivých
onemocnění, dochází často a záhy
ke ztrátě léčebné odpovědi a k relapsu.

Možnosti biologické léčby se – i díky
zavádění biosimilars – stále rozšiřují a lze
očekávat, že se stále častěji budeme setkávat
s tzv. nemedicínskými záměnami (NMS),
jež jsou definovány jako změny/přerušení
terapie z důvodů, které nesouvisí s účinností
ani bezpečností léků (jedná se zejména
o ekonomické důvody, vedené snahou o snížení
nákladů vynaložených na terapii). Jaký
vliv mohou mít NMS na výsledky pacientů
(účinnost, bezpečnost) i na čerpání zdrojů,
však zatím není zcela jasné – dosud provedené
studie přitom naznačují spíše negativní
dopady (zvýšené riziko nežádoucích účinků,
snížená účinnost, zvýšené čerpání zdravotní
péče a vyšší finanční náklady).

Literatura

Anti-TNF-α léčba se významně uplatňuje
v terapii mnoha imunitně zprostředkovaných
zánětlivých onemocnění – Crohnovy
choroby (CD), ulcerózní kolitidy (UC), revmatoidní
artritidy (RA), ankylozující spondylitidy
(AS), psoriatické artritidy (PsA) či psoriázy (Ps).
Tyto choroby se vyznačují odlišnými klinickými
manifestacemi, jejich patogeneze je
však podobná, přičemž klíčovou roli v ní
hraje právě TNF-α a jeho dysregulace. Léčba
cílená na tento cytokin pak vede k útlumu
abnormální zánětlivé odpovědi, navození
klinické remise i zlepšení kvality života
pacientů.

Do současné doby bylo schváleno několik
inhibitorů TFN-α (adalimumab, certolizumab
pegol, etanercept, golimumab, infliximab),
které se mezi sebou liší spektrem
schválených indikací; například adalimumab
a infliximab jsou registrovány k léčbě
všech výše zmíněných chorob. Jak již bylo
uvedeno, anti-TNF-α léčba je velmi účinná,
po jejím přerušení však, vzhledem ke specifikům
imunitně zprostředkovaných zánětlivých
onemocnění, dochází často a záhy
ke ztrátě léčebné odpovědi a k relapsu.

Možnosti biologické léčby se – i díky
zavádění biosimilars – stále rozšiřují a lze
očekávat, že se stále častěji budeme setkávat
s tzv. nemedicínskými záměnami (NMS),
jež jsou definovány jako změny/přerušení
terapie z důvodů, které nesouvisí s účinností
ani bezpečností léků (jedná se zejména
o ekonomické důvody, vedené snahou o snížení
nákladů vynaložených na terapii). Jaký
vliv mohou mít NMS na výsledky pacientů
(účinnost, bezpečnost) i na čerpání zdrojů,
však zatím není zcela jasné – dosud provedené
studie přitom naznačují spíše negativní
dopady (zvýšené riziko nežádoucích účinků,
snížená účinnost, zvýšené čerpání zdravotní
péče a vyšší finanční náklady).

Komentář ke studii

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky