Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Zavedení anti-TNF-α léků významně přispělo ke zlepšení výsledků léčby pacientů s revmatoidní artritidou (RA), stále však přetrvávají určité obavy z možných nežádoucích účinků této terapie. Je známo, že biologická léčba je spojena se zvýšeným výskytem závažných infekcí, toto riziko však lze výrazně zmírnit prostřednictvím vakcinace a screeningu/profylaxe latentní TBC. V poslední době se do popředí zájmu dostávají rovněž další možné nežádoucí účinky jako reaktivace virových infekcí, změny imunitní odpovědi na očkování či laboratorní abnormality; velká pozornost je věnována rovněž výsledkům těhotenství u pacientek léčených biologickou terapií.

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky