Účinnost a bezpečnost agomelatinu v reálné klinické praxi – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Autoři - působiště: Psychiatrie s.r.o., Třemošná, a Psychiatrická klinika VFN, Praha

Souhrn

Metaanalýzy a poolované analýzy zpracovávají data z většího počtu studií, tzn. s větším počtem zařazených pacientů. Poskytují nám další důležité údaje ohledně léčby. Randomizované studie zařazují pacienty na základě přísných vstupních a vylučovacích kritérií, což vede k tomu, že řada pacientů se do těchto studií vůbec nedostane. Studie pak nemohou zhodnotit účinek léčby nebo léčebného postupu u pacientů, se kterými se však v klinické praxi běžně setkáváme. Naopak neintervenční studie více odpovídají podmínkám běžné klinické praxe, tzn. zařazují také pacienty s psychickými či somatickými komorbiditami, užívající i jinou medikaci, s abúzem návykových látek atd.

Agomelatin je agonista melatoninových receptorů MT1 a MT2 a antagonista serotoninových receptorů 5-HT2C. Díky tomuto mechanismu účinku zvyšuje noradrenergní a dopaminergní neutransmisi (uvolňování noradrenalinu a dopaminu v prefrontálním kortexu), zvyšuje hladiny neurotrofických faktorů (BDNF), snižuje hladiny glutamátu a působí resynchronizaci cirkadiánních rytmů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky