Účinnost a bezpečnost tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou po selhání konvenčních syntetických či biologických chorobu modifikujících léků

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Přibývá důkazů o tom, že časná agresivní intervence u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) zvyšuje šanci na dosažení léčebné odpovědi, naopak oddálené zahájení terapie a předchozí expozice chorobu modifikujícím antirevmatickým lékům (DMARD) léčebnou odpověď snižují. Obecně se ukazuje, že účinnost terapie biologickými DMARD ( bDMARD) je vyšší, jsou-li podány nemocným dosud neléčeným bDMARD, než jsou-li podány pacientům, u nichž již selhal bDMARD. Je proto zapotřebí, aby nová léčiva vyvíjená k terapii revmatických chorob prokázala dostatečnou účinnost a bezpečnost i u nemocných s delší anamnézou onemocnění a u předléčených pacientů.

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz (JAK1 a JAK3) řazený do skupiny cílených syntetických DMARD (tsDMARD), který je schválen k terapii pacientů s RA. Jeho účinnost a bezpečnost byly posuzovány v několika klinických studiích, ve kterých byl podáván jak u nemocných dosud neléčených bDMARD, tak u pacientů již léčených bDMARD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky