Riziko infekcí při léčbě revmatoidní artritidy různými inhibitory TNF-α – metaanalýza

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Cílené (biologické) léky namířené na cytokin TFN-α jsou široce využívány v terapii pacientů s revmatoidní artritidou (RA) s nedostatečnou odpovědí na konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD). Anti-TNF-α léčba je vysoce účinná, je však spojena s rizikem infekcí (TNF-α hraje důležitou roli v obranyschopnosti organismu). Dosud provedené observační studie naznačily mírně vyšší riziko infekčních komplikací při použití anti-TNF-α léků v porovnání s csDMARD a rovněž trend k vyššímu výskytu infekcí při terapii monoklonálními protilátkami (infliximab, adalimumab) v porovnání s léčbou solubilním receptorem (etanercept).

Dosud nebyla realizována žádná randomizovaná kontrolovaná studie, která by přímo porovnala jednotlivé anti-TNF-α léky z hlediska rizika infekcí u pacientů s RA. O riziku infekcí v reálné praxi přitom poměrně spolehlivě vypovídají observační studie, zejména ty s dlouhodobým sledováním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky