BiologicÚčinnost sekukinumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou v různých lokalitách – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Sekukinumab je plně humánní monoklonální protilátka, která se váže na interleukin- 17A a neutralizuje ho. Účinnost sekukinumabu byla prokázána v několika randomizovaných klinických studiích III. fáze, v nichž byl porovnáván s placebem, etanerceptem či ustekinumabem. V těchto studiích byly zaznamenány vysoké a setrvalé četnosti léčebných odpovědí dle kritérií PASI 75 (Psoriasis Area and Severity Index), ale i PASI 90 či PASI 100, odpovídající 90% zmírnění, resp. vymizení projevů psoriázy. Tato zlepšení korelovala rovněž se zvýšením kvality života pacientů.

Dopad psoriázy na kvalitu života významně závisí na tělesné lokalitě, která je tímto onemocněním postižena – velmi negativně je vnímána přítomnost psoriázy na viditelných místech, zejména na hlavě (obličej, kštice) či rukou, ale i v jiných místech (např. na genitálu). Podobně pak je odlišně vnímáno zmírnění projevů a spokojenost s léčbou v závislosti na lokalizaci, ve které ke zlepšení došlo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky