Sarilumab v kombinaci s metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – bezpečnost, účinnost a výsledky udávané pacienty ve studii MOBILITY

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Biologické chorobu modifikující léky (DMARD) cílené na TNF-α, IL-1, receptor pro IL-6 (IL-6R), kostimulaci T-lymfocytů či depleci B-lymfocytů spolu s novějšími kinázovými inhibitory (cílenými syntetickými DMARD) výrazně zlepšily výsledky pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Interleukin-6 je multifunkční cytokin, který se významně uplatňuje při zánětlivých a imunostimulačních procesech či při modulaci kostního metabolismu (reguluje diferenciaci osteoklastů). Bylo zjištěno, že zvýšené koncentrace IL-6 v séru a synovii korelují s intenzitou zánětu a aktivitou choroby.

Sarilumab je plně humánní monoklonální protilátka proti α podjednotce IL-6R (IL-6Rα), která se s vysokou afinitou váže na membránově vázaný i solubilní IL-6R. Blokuje tak signalizaci zprostředkovanou IL-6, aniž by přitom aktivovala cytotoxicitu závislou na komplementu (CDC) či na protilátkách (ADCC).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky