Nové pole pro inhibitory fosfodiesterázy: atopická dermatitida

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Inhibitory fosfodiesterázy-4 (PDE-4) jsou v současnosti bohatě využívány v léčbě celé řady patologických stavů (erektilní dysfunkce, ischemická choroba dolních končetin, CHOPN a mnoho dalších). Inhibitory fosfodiesterázy jsou dnes využívány v léčbě nemocí spojených s obstrukcí dolních cest dýchacích (roflumilast, cilomilast), ovšem jak se ukazuje, inhibitory PDE-4 by mohly najít rovněž uplatnění v léčbě atopické dermatitidy. Přinejmenším tomu nasvědčují výsledky studie s nově vyvíjenou látkou s takovým účinkem, E6005. Ta ve skupině 40 dospělých osob s atopickou dermatitidou ve formě masti (koncentrace 0,01 %, 0,03 %, 0,1 % či 0,2 %) oproti samotnému vehikulu vykazovala výrazně silnější protizánětlivý účinek, což korespondovalo se snižujícím se skóre závažnosti postižení v závislosti na volené koncentraci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky