Tabalumab a lupus erythematodes

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Tabalumab je novou léčebnou možností u nemocných se systémovým lupus erythematodes (SLE). Je to monoklonální protilátka působící proti aktivačnímu faktoru B-lymfocytů (BAFF). Jeho účinnost v kombinaci se standardní léčbou byla sledována ve studii III. fáze ILLUMINATE-1 (n = 1 164). Numericky výrazně více nemocných léčených uvedenou kombinací dosáhlo odpovědi SRI-5 ve srovnání s placebem při dávkování 120 mg každé dva týdny (46,7 %; p = 0,059) než při dávce 120 mg každé čtyři týdny (n = 20,0 %); při podávání placeba bylo příznivé odpovědi dosaženo pouze u 13,3 % nemocných. Výskyt závažných nežádoucích účinků se mezi všemi skupinami nemocných nelišil, respektive autoři uvádějí bezpečnostní profil tabalumabu srovnatelný s placebem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky