Krisaborol na citlivou kůži u atopické dermatitidy

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Zánětlivá kožní onemocnění, jakými jsou mj. atopická dermatitida či psoriáza, se nezřídka projevují citlivou pokožkou a ztenčením zasažených míst, která jsou tak ve vyšším riziku dalšího poškození. Při atopické dermatitidě se často využívají topické přípravky, přičemž mezi nově zaváděné patří látka krisaborol. Bezpečnost a snášenlivost jeho podávání byly nově hodnoceny ve skupině 32 zdravých dobrovolníků, kteří byli při dvojitě zaslepeném uspořádání randomizováni v poměru 3 : 1 k jeho aplikaci 2x denně nebo k podávání samotného vehikula po dobu 21 dnů na celkem 13 různých oblastí, zahrnujících intertriginózní oblasti, genitálie, oblast extenzorů a oblast vlasové linie. 98,8 % všech hodnocení potvrzuje, že se nevyskytly žádné projevy podráždění. Nebyl zjištěn rozdíl ve snášenlivosti mezi oběma skupinami v žádném z hodnocených míst, přičemž snášenlivost se v průběhu studie neměnila.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky