Topické ceramidy s hořčíkem u atopické dermatitidy

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Ceramidy jsou lipidy fyziologicky přítomné v kůži, které vznikají enzymatickou cestou např. ze sfingomyelinu. Představují největší podíl lipidů v tzv. lipidových dvojvrstvách stratum corneum a společně s korneocyty zabezpečují bariérovou funkci kožního povrchu. U nemocných s atopickou dermatitidou je množství ceramidů (zejména 1 a 3) sníženo, a logicky tak vyvstává otázka jejich možného cíleného dodávání. Mezi mnohými byla aktuálně hodnocena účinnost krému s obsahem ceramidů a hořčíku (Cer-Mg) u osob s mírnou až středně těžkou atopickou dermatitidou (n = 100), a to ve srovnání s hydrokortisonem a běžně užívaným emolienciem (unguentum leniens). S odstupem šesti týdnů od zahájení studie nebyl mezi Cer-Mg a hydrokortisonem zjištěn žádný rozdíl v hodnotě SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) a TEWL (transepidermální ztráta vody). Naproti tomu ve srovnání s emolienciem uvedená kombinace signifikantně zlepšovala index SCORAD i TEWL. Oproti oběma komparátorům Cer-Mg nejvíce zvyšoval hydrataci kůže a udržoval přirozený hydratační faktor (NMF).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky