Inhibice proteinkinázy G u chronické zánětlivé a osteoartrotické bolesti

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Aktivace proteinkinázy G (PKG-1α) zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobě zvýšené excitace nociceptivních neuronů, která je dávána do přímé souvislosti s chronickou bolestí u řady zvířecích modelů bolesti. Proto byla nyní ověřována hypotéza, zda inhibice PKG-1α může snížit intenzitu takto zprostředkované bolesti. Jako inhibitor posloužila vysoce selektivně působící látka N46 s definovanou hodnotou inhibiční koncentrace IC50 7,5 nmol. V modelu termální hyperalgezie v důsledku předchozí aplikace kompletního Freundova adjuvans do zadní tlapky potkanů tato látka signifikantně tlumila bolest po celých 24 hodin od intravenózní aplikace. Stejně tak se prokázala její účinnost i v osteoartrotickém modelu bolesti, ve kterém byla aplikována intraartikulárně. Zda inhibice PKG-1α bude představovat nový přístup v léčbě bolesti, však ukážou až další studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky