Risankizumab versus ustekinumab v léčbě psoriázy

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Ustekinumab je v České republice aktuálně využíván v léčbě nemocných se středně těžkou až těžkou formou Crohnovy nemoci, nicméně účinný je rovněž v léčbě psoriázy. Nově vyvíjená monoklonální protilátka risankizumab disponuje podobným mechanismem účinku, tj. inhibuje signální cesty interleukinu IL-23 (pozn.: ustekinumab blokuje vznik vazby IL-12 a IL-23 na jejich receptorový protein). Jejich účinnost při subkutánním podání byla nově porovnávána v klinické studii II. fáze u 166 osob se středně těžkou až těžkou formou plakové psoriázy. Na konci 12. týdne bylo nejméně 90% snížení skóre PASI dosaženo u 77 % nemocných léčených risankizumabem, zatímco v případě ustekinumabu pouze u 40 % (p < 0,001); obdobně ve skupině risankizumabu bylo dosaženo častěji 100% snížení skóre PASI – 45 % vs. 18 %. Léčebný účinek byl přitom zachován nejméně po dobu 20 týdnů od poslední dávky risankizumabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky