SKA cytokiny versus DMARD u revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Látky označované jako biologika, respektive cílená léčba, jsou dnes nejúčinnější volbou z pohledu navození remise u nemocných s revmatoidní artritidou. Aktuální se tak stává otázka, jak dosaženou remisi co nejdéle udržet, nebo alespoň jak udržet nízkou aktivitu onemocnění. Byl proto zjišťován význam podávání SKA cytokinů (IL-4, IL-10 a anti-IL-1) v nízké dávce (10 fg/ml, tj. 20 kapek denně po dobu 12 měsíců) u 39 osob s revmatoidní artritidou. Dosažení nízké aktivity nemoci na konci studie bylo četnější u takto léčených osob ve srovnání s nemocnými léčenými chorobu modifikujícími látkami (DMARD) – 66,7 % vs. 42,1 % –, rozdíl však nebyl statisticky významný. Jde o první klinickou studii svého druhu hodnotící účinnost tohoto přístupu v dané indikaci poté, co byl prokázán jeho přínos u psoriatiků. Do budoucna nelze vyloučit možnost využití SKA cytokinů v kombinaci s DMARD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky