Rychleji působící inzulin aspart – Fiasp

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: rychleji působící inzulin aspart (Fiasp), inzulin aspart, postprandiální glykemie, inzulinová pumpa, hypoglykemie
Citace: Haluzík M. Rychleji působící inzulin aspart – Fiasp. Farmakoterapie 2017
13(4):573–578.

Souhrn

I přes výrazné zlepšení farmakokinetických a farmakodynamických charakteristik současných krátkodobě působících inzulinů se jejich profil stále dosti odlišuje od endogenní sekrece, a trvá tak potřeba inzulinu s ještě rychlejším nástupem účinku. Rychleji působící inzulin aspart (Fiasp) má díky modifikovanému složení injekčního roztoku výhodnější farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti než klasický inzulin aspart a jiná krátkodobě působící inzulinová analoga. Důsledkem je rychlejší nástup účinku a výraznější snížení postprandiální glykemie u pacientů s diabetem 1. i 2. typu. V tomto článku shrnujeme současné poznatky o farmakokinetice a farmakodynamice inzulinu Fiasp a jeho klinické účinnosti a bezpečnosti u diabetiků 1. i 2. typu. Výsledky dosud publikovaných studií naznačují, že inzulin Fiasp má potenciál přispět ke zlepšení hodnot postprandiální glykemie u pacientů s diabetem 1. i 2. typu, a to jak při podávání formou intenzifikované inzulinové terapie, tak i v inzulinových pumpách. Klíčová slova

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky