Kongres Evropské kardiologické společnosti 26.–30. 8. 2017, Barcelona, Španělsko

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jiří Knot, Ph.D.
Autoři - působiště: Kardiocentrum, 3. LF UK a FNKV, Praha

Souhrn

Ve dnech 26.–30. 8. 2017 se konal sjezd Evropské kardiologické společnosti. Tento rok jej hostila Barcelona, hlavní město Katalánska. Tohoto kongresu se každoročně účastní přes 30 000 kardiologů z celého světa a je zde prezentováno více než 500 odborných sdělení a téměř 5 000 posterů. V rámci odborného programu sjezdu jsou představovány výsledky základního výzkumu, nejnovějších klinických studií a průlomových prací, jež ovlivňují každodenní praxi, a v neposlední řadě nová doporučení pro diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Kromě získání nových poznatků umožňuje účast na kongresu setkání s předními specialisty z oboru kardiologie, navázání nových kontaktů a rozšíření vědecké spolupráce na mezinárodní úrovni. Díky grantu České kardiologické společnosti mohlo letos kongres navštívit 48 mladých kardiologů z pracovní skupiny Kardio 35.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky