Naše zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacientky s idiopatickou plicní fibrózou

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D. *
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. *
MUDr. Monika Žurková *
MUDr. Tomáš Tichý **
MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D. ***
Autoři - působiště: * Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF a FN, Olomouc
** Ústav patologie FN, Olomouc
*** Radiologická klinika FN, Olomouc

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je specifická forma chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie, která se primárně vyskytuje u dospělých jedinců, postihuje pouze plíce a je spojena s histopatologickým a/nebo radiologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumonie (UIP). Dominantním znakem onemocnění je progresivní, ireverzibilní fibrózní komponenta, zánětlivá reakce bývá vyznačena minimálně. Onemocnění postihuje častěji muže než ženy, většina pacientů je starších 50 let. Incidence je odhadována na 3,8–26/100 000 a prevalence na 2–29/100 000. V České republice proběhly před více než 15 lety epidemiologické studie, jež odhadovaly incidenci IPF maximálně na 1/100 000. Aktuální epidemiologická data v ČR nejsou přesně známa, ale očekává se stoupající výskyt vzhledem ke stárnutí populace. V České republice je veden Národní registr pacientů s IPF a díky tomu bude možné tato data určit s velkou přesností. Posledních několik let bylo obdobím změn a přehodnocování dosavadní léčby IPF. Pokud je pacient včas léčen antifibrotickými léky, nemusí mít onemocnění nevyhnutelně progredující průběh a střední přežití pacientů nemusí být pouhých 2–5 let. V našem sdělení prezentujeme případ pacientky s IPF, která byla včas odeslána do Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů. Byla provedena diagnostika a pacientce byla umožněna léčba antifibrotickými léky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky