Nové možnosti v léčbě chronického srdečního selhání – sakubitril/valsartan

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: hemoprof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Autoři - působiště: 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: chronické srdeční selhání, natriuretické peptidy, sakubitril, valsartan, LCZ696
Citace: Pudil R. Nové možnosti v léčbě chronického srdečního selhání – sakubitril/valsartan. Farmakoterapie 2017;13(4):579–584.

Souhrn

Příznivé výsledky klinických studií vedly k zařazení nové skupiny léků, tzv. ARNi, do terapie chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Jde o novou skupinu léčiv, jejímž jediným zástupcem je kombinovaná molekula obsahující valsartan a sakubitril. Mechanismus účinku spočívá v ovlivnění systému renin-angiotenzin-aldosteron (blokáda receptorů typu 1 pro angiotenzin II valsartanem) a inhibici degradace natriuretických peptidů (inhibice neutrální endopeptidázy sakubitrilem). Konzistentnost pozitivních výsledků klinických studií vedla k zahrnutí této molekuly do doporučení evropských i národních společností pro diagnostiku a terapii chronického srdečního selhání.

Literatura

Pudil R. Nové možnosti v léčbě chronického srdečního selhání – sakubitril/valsartan. Farmakoterapie 2017;13(4):579–584.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky