Moderní antidiabetika v synergii: fixní kombinace empagliflozin/linagliptin

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: Kardiovaskulárdoc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)
Autoři - působiště: 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: fixní kombinace, diabetes mellitus 2. typu, empagliflozin, linagliptin
Citace: Prázný M. Moderní antidiabetika v synergii: fixní kombinace empagliflozin/ linagliptin. Farmakoterapie 2017
13(4):585–589.

Souhrn

Počet pacientů s diabetes mellitus 2. typu celosvětově narůstá, a nejinak je tomu i v ČR. Přestože máme k dispozici mnoho moderních antidiabetik, více než polovina pacientů stále nedosahuje optimálních hodnot glykemie, a zvyšuje se tak jejich riziko rozvoje dlouhodobých komplikací diabetu. Fixní kombinace léků pomáhají zlepšit compliance pacientů, a dosáhnout tak lepších výsledků léčby. Nová fixní kombinace empagliflozin/linagliptin kombinuje dvě vzájemně se doplňující perorální antidiabetika – empagliflozin (inhibitor renálního glukózového transportéru SGLT2) a linagliptin (inhibitor DPP4). V klinických studiích prokázala tato fixní kombinace klinickou účinnost a bezpečnost a díky prokázanému kardiovaskulárnímu benefitu empagliflozinu je v současnosti jedinou fixní kombinací perorálních antidiabetik, u které lze na základě dat z kardiovaskulárně zaměřené klinické studie očekávat kromě glykemického účinku také snížení kardiovaskulární i celkové mortality u pacientů s diabetem 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky