Nová doporučení GOLD pro chronickou obstrukční plicní nemoc

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Pneumologie
Autoři: signifiMUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Autoři - působiště: Plicní oddělení, Medicon, s. r. o., Praha
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, doporučení GOLD 2017, spirometrie, symptomy, exacerbace, léčba
Citace: Bártů V. Nová doporučení GOLD pro chronickou obstrukční plicní nemoc. Farmakoterapie 2017
13(4):599–604.

Souhrn

Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) jsou věnována nová doporučení týkající se přesnosti v diagnostice, vedení léčby a preventivních opatření. CHOPN je onemocnění s vysokou prevalencí. Jen v České republice touto chorobou trpí přibližně 7–8 % osob a obdobná situace je i v jiných zemích. Její výskyt je celosvětově spojen s vysokou mortalitou – CHOPN nyní zaujímá čtvrté místo v příčinách úmrtí. V tomto roce byla vydána inovovaná Globální strategie pro CHOPN – GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2017. Jejím cílem je na základě získaných výstupů z řady klinických studií aktualizovat a zpřesnit klasifikační přístup pro CHOPN. Novinkou je samostatné vyhodnocení spirometrického vyšetření a stupně bronchiální obstrukce. Velký význam je nově přikládán vyhodnocení tíže symptomů pacienta a riziku exacerbací. Z tohoto hodnocení pak vychází optimální léčebné schéma pro konkrétního pacienta. Zároveň GOLD 2017 přináší i nová doporučení pro terapeutické přístupy v jednotlivých stadiích CHOPN s přihlédnutím k fenotypu onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky