Místo fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu v klinické praxi

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Marcela Szabó
Autoři - působiště: Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Klíčová slova: fixní kombinace IDegLira, dlouhodobý inzulinový analog degludek, agonista receptoru GLP-1 liraglutid, předplněné aplikační pero, dávkovací jednotka, vysoká účinnost a bezpečnost léčby
Citace: Szabó M. Místo fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu v klinické praxi. Farmakoterapie 2017;13(4):605–610.

Souhrn

Od 1. listopadu 2016 máme pro léčbu diabetiků 2. typu k dispozici nový kombinovaný přípravek, první fixní kombinaci bazálního inzulinu a analoga GLP-1 v jednom aplikátoru. Skládá se z ultradlouze působícího inzulinového analoga degludeku a analoga receptoru GLP-1 liraglutidu. Spojení těchto látek potencuje pozitivní vlastnosti obou léků, a brání tak vzestupu glykemie během celého dne. Inzulin degludek ovlivňuje glykemii preprandiálně (nejen pouze ráno nalačno, ale také před ostatními jídly). Jeho farmakokinetické vlastnosti umožňují značnou flexibilitu v podávání během dne. Analog GLP-1 liraglutid ovlivňuje glykemii postprandiální stimulací sekrece inzulinu β-buňkami pankreatu. Liraglutid vede též ke snížení tělesné hmotnosti, a může tak kompenzovat hmotnostní přírůstek, ke kterému dochází u většiny nemocných léčených inzulinem. Na jednu jednotku inzulinu degludek v kombinaci připadá 0,036 mg liraglutidu. Maximální denní dávka je 50 jednotek inzulinu, jíž odpovídá 1,8 mg liraglutidu. Fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu (IDegLira) je určena pacientům s diabetem 2. typu nedostatečně kompenzovaným léčbou bazálním inzulinem.

Literatura

Szabó M. Místo fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu v klinické praxi. Farmakoterapie 2017;13(4):605–610.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky