Virové infekce a jejich reaktivace u imunosuprimovaných pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Neurologie
Autoři: Mgr. Miroslav Zajac
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav lékařské mikrobiologie FN v Motole, Praha
Klíčová slova: roztroušená skleróza, virus, imunomodulační léčba, progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)
Citace: Zajac M, Hubáček P. Virové infekce a jejich reaktivace u imunosuprimovaných pacientů s roztroušenou sklerózou. Farmakoterapie 2017
13(4):611–619.

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je multifaktoriální onemocnění s genetickými, imunologickými, hormonálními a environmentálními vlivy. Velká pozornost je věnována rovněž vlivu virových agens na vznik a rozvoj RS. I když nejsou jasné důkazy o kauzální roli virů u RS, zcela jistě se viry účastní procesů v modulaci neuroimunitního systému u geneticky vnímavých jedinců. Existuje více hypotéz o možném zásahu virů do imunologických dějů u RS (molekulární mimikry, „bystander" aktivace, epitopový „spreading", teorie „úrodného pole" či „déjà vu"). Do patogeneze RS může být zapojena celá řada virových agens (herpesviry, adenoviry, papilomaviry, polyomaviry, hepadnaviry, virus lymfocytární choriomeningitidy, některé flaviviry a bunyaviry) a jejich přímý a nepřímý vliv je často diskutován. Na druhou stranu použití moderních přípravků s imunomodulačním účinkem s sebou může nést zvýšené riziko reaktivace latentně se vyskytujících virů. Při výběru preparátů pro konkrétního pacienta by se proto mělo postupovat individuálně se zvážením všech rizik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky