Pohled nefrologa na léčbu diabetes mellitus

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jan Vachek
MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA
Autoři - působiště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, antidiabetická medikace, renální funkce
Citace: Vachek J, Zakiyanov O, Tesař V. Pohled nefrologa na léčbu diabetes mellitus. Farmakoterapie 2017
13(4):620–623.

Diabetes mellitus (DM) je souhrnné označení pro skupinu onemocnění, jejichž společným znakem je chronická hyperglykemie vzniklá následkem poruchy inzulinové sekrece, nedostatečného účinku inzulinu nebo z obou těchto příčin. Globální prevalence diabetu strmě narůstá, diabetes zároveň patří mezi hlavní příčiny selhání ledvin. Z toho vyplývá, že nemocní s DM představují značnou část klientely nefrologů. Role nefrologa je u nemocných s DM významná a spočívá především v řešení renálních komplikací DM, v diferenciální diagnostice onemocnění ledvin a ve výběru vhodné medikace podle renálních funkcí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky