Nový multikomponentní ukazatel účinnosti léčby CHOPN – klinicky významné zhoršení

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Klíčová slova: klinicky významné zhoršení, CHOPN, farmakoterapie CHOPN
Citace: Kašák V. Nový multikomponentní ukazatel účinnosti léčby CHOPN – klinicky významné zhoršení. Farmakoterapie 2017
13(3):624–632.

Souhrn

CHOPN je preventabilní a léčitelnou nemocí charakterizovanou perzistující bronchiální obstrukcí, která není plně reverzibilní. Tíži nemoci určují exacerbace, námahová dušnost, omezení denních aktivit, zhoršení příznaků a zhoršení zdravotního stavu. CHOPN je také nemocí s rostoucím socioekonomickým dopadem. Deteriorace funkce plic, zdravotního stavu a nárůst frekvence exacerbací predikují zhoršení CHOPN i zvýšení mortality. Klinicky významné zhoršení (CID – clinically important deterioration) je novým kompozitním ukazatelem, který hodnotí účinnost léčby CHOPN a monitoruje stabilizaci nebo zhoršení nemoci. Použití ukazatele CID prokázalo signifikantní přínos léčby fixní kombinací s duálním bronchodilatačním účinkem tiotropium/ olodaterol ve srovnání s monokomponentní léčbou tiotropiem u pacientů s CHOPN kategorie B.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky