Ranibizumab a aflibercept v terapii diabetického makulárního edému – analýza nákladové efektivity v České republice

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Obor: Oční
Autoři: MUDr. Miroslav Veith *
PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.**,***
Autoři - působiště: * Oftalmologická klinika FNKV, Praha
** Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
*** Novartis, s.r.o., Praha
Klíčová slova: diabetický makulární edém (DME), anti-VEGF, ranibizumab, aflibercept, analýza nákladové efektivity, QALY
Citace: Veith M, Klimeš J. Ranibizumab a aflibercept v terapii diabetického makulárního edému – analýza nákladové efektivity v České republice. Farmakoterapie 2017
13(4):668–676.

Souhrn

Problematika a cíle: Poškození zraku vlivem diabetického makulárního edému (DME) se vzhledem k narůstajícímu počtu diabetiků stává stále větším socioekonomickým problémem. Cílená terapie za pomoci protilátek proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (anti-VEGF – registrovány ranibizumab a aflibercept) nahrazuje dřívější standard terapie – mřížkovou laserovou fotokoagulaci. Cílem této práce je porovnat nákladovou efektivitu v celoživotním horizontu u ranibizumabu 0,5 mg (RBZ) v režimu „podle potřeby" (PRN – pro re nata) a afliberceptu 2 mg (AFL) aplikovaného à 8 týdnů po pěti úvodních vstupních dávkách.

Metodika: Byl vytvořen Markovův kohortový zdravotně- ekonomický model. Účinnost pro RBZ je převzata ze studie RESTORE, pro AFL jsou použity výsledky publikované metaanalýzy; OR (odds ratio) pro RBZ vs. AFL: 1,59; 95% CrI: 0,61–5,37 ve smyslu zastoupení pacientů, kteří získali více než 10 písmen ETDRS. Počet aplikací anti-VEGF terapie je kalkulován pro RBZ v 1., 2. a 3. roce na 7,0, 3,9 a 2,9 (RESTORE) a pro AFL na 8,5, 5,1 (VIVID, VISTA) a 3,8 (předpoklad). Úhrada jedné aplikace anti-VEGF je kalkulována ve výši 22 912,71 Kč (RBZ) a 22 630,00 Kč (AFL).

Výsledky: V celoživotním horizontu je u průměrného pacienta léčeného pomocí RBZ získáno 7,589 QALY, pro AFL je získáno o 0,09 QALY méně. Po nákladové stránce je u RBZ generována úspora ve výši 60 000 Kč, právě díky úspoře za samotné anti-VEGF (nižší počet dávek RBZ). Analýza senzitivity prokazuje téměř 95% pravděpodobnost, že v podmínkách České republiky bude terapie DME za pomoci RBZ méně nákladná v porovnání s AFL.

Závěr: Z klinického pohledu tedy provedená analýza poukazuje na obdobnou účinnost těchto dvou anti- -VEGF přípravků v léčbě DME, zároveň však RBZ v porovnání s AFL představuje nižší finanční zátěž pro zdravotní systém.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky