Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Asthma bronchiale je komplexní chronické onemocnění, které má mnoho různých fenotypů – odlišné klinické a morfologické charakteristiky, odlišné projevy, spouštěče i odpověď na léčbu. V poslední době se hovoří rovněž o endotypech astmatu, které odrážejí jeho rozdílné patofyziologické mechanismy. Každý endotyp astmatu se přitom může projevovat různými fenotypy, a specifický fenotyp astmatu může být spojen s různými endotypy. Klasifikace pacientů na základě fenotypů a endotypů je stále rozpracovávána; její význam tkví především v možnosti individualizace léčby a zlepšení terapeutických výsledků.

Komentář ke studii

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky