Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Semaglutid je agonista receptorů pro GLP-1, který je vyvíjen k terapii pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu. Vyznačuje se prodlouženým plazmatickým poločasem eliminace (přibližně 7 dní), který umožňuje jeho aplikaci pouze 1x týdně.

V poslední době je kladen velký důraz na kardiovaskulární (KV) bezpečnost antidiabetik a probíhají klinické studie, ve kterých je u konkrétních léků prověřován tento parametr. V nedávné době tak bylo například zjištěno, že terapie inhibitorem SGLT2 empagliflozinem (studie EMPA-REG OUTCOME), podobně jako léčba agonistou receptorů pro GLP-1 liraglutidem (studie LEADER), vede k významnému snížení výskytu KV příhod u nemocných s DM 2. typu se zvýšeným KV rizikem.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky