Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Statiny jsou účinné léky snižující plazmatickou koncentraci LDL-cholesterolu. Ne všichni pacienti léčení statiny však dosáhnou cílové hodnoty LDL-cholesterolu. Týká se to především pacientů s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním, heterozygotní familiární hypercholesterolemií nebo pacientů, kteří nesnášejí vysoké dávky statinů. K optimalizaci hodnot LDL-cholesterolu lze u těchto pacientů použít například ezetimib nebo nová hypolipidemika ze skupiny inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexinového typu (PCSK9).

Zástupcem inhibitorů PCSK9 je alirocumab, který účinně snižuje koncentraci LDL- -cholesterolu v krvi. Eliminace alirocumabu z cirkulace souvisí s koncentrací PCSK9 a je vysvětlována mechanismem zvaným cílem mediovaná clearance: předpokládá se, že vyšší koncentrace PCSK9 mají za následek větší eliminaci alirocumabu z oběhu. Statinová terapie vede ke zvýšení koncentrace cirkulujícího PCSK9 díky statinem mediované aktivaci transkripčního faktoru SREBP-2 (sterol regulatory element-binding protein-2), který zvyšuje syntézu LDL receptoru i PCSK9. Účinnost monoklonálních protilátek proti PCSK9 tak může být teoreticky ovlivněna intenzitou statinové terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky