Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Statiny jsou účinné léky snižující plazmatickou koncentraci LDL-cholesterolu. Ne všichni pacienti léčení statiny však dosáhnou cílové hodnoty LDL-cholesterolu. Týká se to především pacientů s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním, heterozygotní familiární hypercholesterolemií nebo pacientů, kteří nesnášejí vysoké dávky statinů. K optimalizaci hodnot LDL-cholesterolu lze u těchto pacientů použít například ezetimib nebo nová hypolipidemika ze skupiny inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexinového typu (PCSK9).

Zástupcem inhibitorů PCSK9 je alirocumab, který účinně snižuje koncentraci LDL- -cholesterolu v krvi. Eliminace alirocumabu z cirkulace souvisí s koncentrací PCSK9 a je vysvětlována mechanismem zvaným cílem mediovaná clearance: předpokládá se, že vyšší koncentrace PCSK9 mají za následek větší eliminaci alirocumabu z oběhu. Statinová terapie vede ke zvýšení koncentrace cirkulujícího PCSK9 díky statinem mediované aktivaci transkripčního faktoru SREBP-2 (sterol regulatory element-binding protein-2), který zvyšuje syntézu LDL receptoru i PCSK9. Účinnost monoklonálních protilátek proti PCSK9 tak může být teoreticky ovlivněna intenzitou statinové terapie.

Komentář ke studii

Konkoprof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky