Dlouhodobá bezpečnost a účinnost fixní kombinace aklidinium/formoterol v terapii pacientů s CHOPN – extenze studie AUGMENT

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je progresivní choroba, která obvykle vyžaduje dlouhodobou bronchodilatační léčbu – podle současných guidelines je u většiny pacientů s CHOPN doporučována terapie dlouhodobě působícími bronchodilatancii, tedy inhalačními β2-agonisty s dlouhodobým účinkem (LABA) nebo inhalačními anticholinergiky s dlouhodobým účinkem (LAMA). Ke zvýšení kontroly symptomů je vhodná kombinace LAMA a LABA – léky z těchto dvou skupin se vyznačují komplementárním mechanismem působení, a jejich kombinace tak vede k výraznější bronchodilataci a nižší spotřebě úlevové medikace v porovnání s příslušnými monoterapiemi.

Do současné doby bylo schváleno množství fixních kombinací LAMA a LABA, mezi něž patří i kombinace aklidinium bromidu a formoterol fumarátu (AB/FF). Účinnost a bezpečnost AB/FF u pacientů se středně těžkou až těžkou CHOPN byly dokumentovány ve dvou šestiměsíčních studiích III. fáze (AUGMENT a ACLIFORM) a rovněž ve 12měsíční studii III. fáze; zde jsou prezentovány výsledky šestiměsíční extenze studie AUGMENT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky