Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie

Souhrn

Léčba pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu má být vždy komplexní a má zahrnovat především prevenci hyperglykemie, redukci tělesné hmotnosti a snížení krevního tlaku. Nekompenzovaný diabetes zvyšuje riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin, nemocí ledvin, neuropatie či retinopatie. Léčba hyperglykemie je proto u pacientů s DM zásadním krokem v prevenci komorbidit. V současné době se pro terapii DM 2. typu využívá několik skupin léčiv s různými mechanismy účinku; jejich nejčastějšími limitacemi jsou hypoglykemie nebo nárůst tělesné hmotnosti. Jednou z nových skupin antidiabetik pro pacienty s DM 2. typu jsou inkretinová mimetika, která využívají vlivu glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) na homeostázu glukózy. Tento hormon je produkován L-buňkami střevní sliznice v odpověď na příjem potravy, stimuluje postprandiální sekreci inzulinu, zpomaluje vyprazdňování žaludku, navozuje pocit sytosti a zlepšuje funkci β-buněk. Agonisté receptoru pro GLP-1 jsou proto velmi účinné léky při snižování glykemie, přičemž jejich užívání se pojí s nižším rizikem hypoglykemií a se snížením tělesné hmotnosti. Do skupiny agonistů receptoru pro GLP-1 s dlouhotrvajícím účinkem patří i lék dulaglutid, jehož účinnost a bezpečnost byly hodnoceny v klinickém programu AWARD (Assessment of Weekly AdministRation of LY2189265 dulaglutid in Diabetes).

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky