Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních (KV) onemocnění i celkové mortality. Častou komplikací u nemocných s DM 2. typu je především srdeční selhání (SS), které je u těchto pacientů spojeno s velmi špatnou prognózou (četnost pětiletého přežití < 25 %). Přestože vyšší hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) korelují s vyšším rizikem KV chorob, ukázalo se, že intenzivní kontrola glykemie nepostačuje ke snížení rizika SS ani KV či celkové mortality.

Ve studii EMPA-REG OUTCOME bylo při terapii empagliflozinem u pacientů s DM 2. typu a aterosklerotickým KV onemocněním pozorováno výrazné snížení KV mortality i četnosti hospitalizací pro SS, přičemž tento účinek nebylo možné vysvětlit pouze snížením glykemie. Tato studie tak vyvolala několik otázek – a sice, zda je pozorovaný účinek empagliflozinu „class efektem" (tj. zda takto působí všechny inhibitory SGLT-2 [sodium-glucose cotransporter-2]), do jaké míry jsou výsledky studie přenositelné do reálné praxe a zda lze podobné výsledky očekávat i u nemocných s širším profilem KV rizika.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky