Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

V některých situacích, jako jsou například naléhavé chirurgické výkony či život ohrožující nebo nekontrolovaná krvácení, je nutné zvrátit antikoagulační účinek dabigatranu. Idarucizumab je humanizovaný rekombinantní fragment monoklonální protilátky, který se s vysokou afinitou a specificitou váže na dabigatran a díky tomu dokáže docílit rychlé a účinné reverze účinku dabigatranu. Toto antidotum nových perorálních antikoagulancií (NOAC) bylo schváleno k užívání na základě částečných výstupů z klinické studie RE-VERSE AD (Reversal Effects of Idarucizumab on Active Dabigatran), které byly postaveny na analýze dat prvních 90 pacientů.

V této studii jsou prezentovány výsledky analýzy dat z úplné kohorty 503 pacientů, kteří se zúčastnili klinické studie RE-VERSE AD.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky