Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

V klinických studiích bylo prokázáno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a sartany snižují výskyt kardiovaskulárních (KV) komplikací u pacientů se srdečním selháním či arteriální hypertenzí. Není ovšem zcela jasné, zda tyto léky obdobně snižují riziko KV komplikací také u nemocných bez systolické dysfunkce levé komory. Inhibitory ACE i sartany inhibují systém renin-angiotenzin-aldosteron a jejich účinek na snížení krevního tlaku je ekvivalentní. Doposud však nebylo hodnoceno, zda je ekvivalentní i jejich vliv na klinické parametry.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky