Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Aterosklerotická onemocnění karotických, věnčitých a periferních tepen jsou nejčastějším patologickým procesem postihujícím stěnu arterií. Ateroskleróza se většinou rozvíjí skrytě a projevuje se až jako závažná klinická příhoda. Pacientům s diabetes mellitus (DM) 2. typu se ateroskleróza nevyhýbá a představuje pro ně další významné zdravotní riziko. Incidence kardiovaskulárních (KV) a cerebrovaskulárních příhod je u pacientů s DM 2. typu dokonce výrazně vyšší než u nediabetiků. Přímou souvislost s těmito závažnými příhodami má stabilita karotických plátů – tu je proto užitečné sledovat například pomocí ultrasonografie.

V dlouhodobých klinických studiích bylo prokázáno, že pacienti s DM 2. typu mají vysoké KV riziko a jen u menší části pacientů se daří závažné KV příhodě zabránit. Jiné studie dokumentovaly, že kvantifikace aterosklerotického procesu u pacientů zlepšuje adherenci k léčbě.

Základem léčby aterosklerózy a prevence KV onemocnění je terapie snižující koncentraci sérových lipidů. Pacienti s ischemickou chorobou srdeční i diabetici jsou z pohledu KV rizika zařazováni do vysoce rizikové skupiny pacientů, u kterých jsou velmi přísně nastaveny cílové hodnoty LDL-cholesterolu. Je známo, že statiny omezují formaci aterosklerotických plátů a díky účinnému snižování koncentrace LDL-cholesterolu i výrazně zvyšují jejich stabilitu. S použitím ultrasonografie je možné dokumentovat různé fáze aterosklerotického procesu a sledovat jeho změny v čase.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky