Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je charakterizována bronchiální obstrukcí, která není plně reverzibilní. K závažnosti onemocnění přispívají exacerbace, při kterých se zhoršují příznaky nemoci, jako jsou dušnost nebo kašel, a dochází k významnému snížení kvality života. Účinnost léčby CHOPN se nejčastěji hodnotí sledováním spirometrických a klinických parametrů. Část pacientů přitom nedosahuje optimální léčebné odpovědi a dochází u nich k akutnímu či setrvalému zhoršení nemoci, které se projevuje limitovanou funkcí plic, zvýšenou frekvencí exacerbací a celkovým zhoršením zdravotního stavu.

Základem symptomatické léčby CHOPN jsou inhalační bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem. Glykopyrronium patří mezi anticholinergika (LAMA), která působí na muskarinové receptory M3, indakaterol je selektivní β2-agonista (LABA), působící na receptory β2. Účinnost duální bronchodilatace fixní kombinací indakaterol/glykopyrronium (IND/GLY) již byla dokumentována v mnoha klinických studiích.

Komplexní charakter CHOPN je důvodem k vyvíjení snahy o stanovení dalších ukazatelů účinnosti léčby, které budou kromě plicní funkce zohledňovat i symptomy CHOPN, výskyt exacerbací, celkový zdravotní stav a kvalitu života. Předpokládá se, že takovéto kompozitní parametry budou lépe odrážet účinnost terapeutické intervence. Nedávno provedené studie zavedly nový kompozitní parametr s názvem CID (clinically important deterioration – klinicky významné zhoršení) a prokázaly jeho relevanci při hodnocení účinnosti léčby CHOPN duálními bronchodilatancii.

Klinicky významné zhoršení (Clinically important deterioration) – jiný přístup v hodnocení efektu léčby CHOPN (komentář)

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky