Rivaroxaban vs. kyselina acetylsalicylová v prodloužené léčbě žilního tromboembolismu

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Žilní tromboembolismus (VTE), zahrnující hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE), je po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě třetí nejčastější příčinou kardiovaskulárního úmrtí. Základem léčby VTE je antikoagulační terapie. U pacientů bez aktivního nádorového onemocnění by se podle léčebných doporučení měla místo antagonistů vitaminu K (warfarin) používat spíše novější antikoagulancia, jako je například rivaroxaban. Antikoagulační terapie trvá obvykle 3 měsíce a déle, a to v závislosti na vyhodnocení rizika rekurence tromboembolické příhody a rizika krvácení. Riziko rekurence VTE se udává přibližně 10 % v průběhu prvního roku po ukončení antikoagulační léčby. Vyšší riziko rekurence VTE mají pacienti s trvalými rizikovými faktory a pacienti, u kterých trombóza nevznikla v souvislosti s chirurgickým výkonem. Vzhledem k překrývajícím se rizikovým faktorům mají pacienti s VTE zvýšené riziko arteriálních trombotických příhod, včetně infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a kardiovaskulárního úmrtí.

Prodloužená antikoagulační terapie je účinným prostředkem v prevenci rekurence VTE, přináší však riziko krvácení, které vede k obavám z prodlužování léčby nad 6–12 měsíců. Ve snaze snížit riziko krvácení při prodloužené antikoagulační léčbě se používá nízkodávková terapie, nebo se volí podávání kyseliny acetylsalicylové (ASA).

Rivaroxaban v dávce 20 mg 1x denně je účinný lék v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní a při léčbě VTE. V dávce 10 mg poskytuje účinnou tromboprofylaxi po elektivní artroplastice kyčelního a kolenního kloubu. Účinnost a bezpečnost prodloužené terapie rivaroxabanem vs. ASA u pacientů s VTE hodnotila klinická studie EINSTEIN CHOICE (Reduced-dosed Rivaroxaban in the Long-term Prevention of Recurrent Symptomatic Venous Thromboembolism).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky