Umeklidinium bromid versus placebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je časté respirační onemocnění charakterizované progresivní obstrukcí dýchacích cest a zhoršující se funkcí plic. Tato ventilační porucha není plně reverzibilní ani po podání rychle působících bronchodilatancií a celosvětově patří mezi hlavní příčiny morbidity a mortality. Onemocnění je spojeno se zvýšenou zánětlivou reakcí v dýchacích cestách a destrukcí plicního parenchymu. Hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj CHOPN je aktivní kouření – prevalence CHOPN u kuřáků se udává až 50 %. Mezi další rizikové faktory, zejména pro nekuřáky, patří pasivní expozice tabákovému kouři, inhalace prachu, znečištěného ovzduší, výparů z paliv a chemikálií. Zánětlivá reakce v dýchacích cestách, nejdříve na buněčné úrovni, nakonec vede ke strukturálním změnám typickým pro CHOPN – obstrukční bronchiolitidě a emfyzému. Dominantním příznakem onemocnění je snížený průtok vzduchu v dýchacích cestách, což se projevuje jako dušnost a kašel. Exacerbace CHOPN je akutním závažným stavem, při kterém se výrazně zhoršují symptomy onemocnění – dochází k rychlému poklesu plicních funkcí, což vede často až k hospitalizaci pacienta.

Základem léčby CHOPN je inhalační bronchodilatační terapie, jejímž cílem je zejména zlepšení plicních funkcí, snížení symptomů onemocnění a incidence exacerbací, zvýšení tolerance fyzické námahy a celkové zlepšení kvality života. V současné době jsou k léčbě CHOPN využívána zejména dlouhodobě nebo ultradlouhodobě působící anticholinergika (LAMA, resp. U-LAMA) a dlouhodobě nebo ultradlouhodobě působící β2-agonisté (LABA, resp. U-LABA).

Umeklidinium bromid je silným antagonistou muskarinových receptorů, zejména receptoru M3 v hladké svalovině dýchacích cest. Podle doporučení GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) se může umeklidinium užívat v monoterapii pacientů s mírnou stabilní CHOPN (kategorie A a B). U pacientů se středně těžkou CHOPN by se léčba umeklidiniem měla kombinovat s jinými léky určenými pro léčbu pacientů s CHOPN kategorie C a D. Vyšší účinnost v léčbě CHOPN vykazují fixní kombinace – například umeklidinium/vilanterol nebo trojkombinace umeklidinium/vilanterol/ flutikason furoát.

Účinnost umeklidinia v léčbě CHOPN byla sledována v mnoha klinických studiích kontrolovaných placebem – u pacientů s umeklidiniem bylo dokumentováno signifikantní zlepšení plicních funkcí v hodnotách FEV1 (usilovně vydechnutý objem vzduchu během první sekundy) a FVC (usilovná vitální kapacita). U pacientů s umeklidiniem bylo také pozorováno zlepšení kvality života.

V přehledu Cochran Database byla použita data z vybraných klinických studií s umeklidiniem pro systematické zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tohoto léku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky