Ovlivnění kognitivních funkcí fampridinem

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Fampridin je účinným blokátorem draslíkových kanálů, díky čemuž významně prodlužuje trvání akčního potenciálu a zlepšuje vedení vzruchu demyelinizovaným axonem. Své uplatnění tak nachází zejména u nemocných s roztroušenou sklerózou, kteří mají potíže s chůzí. Nově byl však zjišťován rovněž možný vliv této látky na kognitivní funkce, jež se mohou při tomto onemocnění zhoršovat. Do čtyřměsíční placebem kontrolované randomizované studie s překřížením bylo zapojeno celkem 60 nemocných (průměrný věk 46,5 roku, stanovení diagnózy v průměru před 10 lety). U všech nemocných bylo zaznamenáno významné zlepšení hodnoceného kognitivního skóre, bohužel však i u placeba. Autoři se tak shodují na závěru, že pokud by fampridin měl příznivě ovlivňovat kognitivní schopnosti, je třeba prověření takového účinku v dalších studiích. Na jeho původní indikaci, v současnosti platné, se však rozhodně nic nemění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky