Ixekizumab při neúčinnosti etanerceptu: studie UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Ixekizumab je teprve nedávno registrovaná monoklonální protilátka IgG4, která se s vysokou afinitou a specificitou váže na interleukin-17A. Své uplatnění nachází v léčbě psoriázy. V kontextu dokončení klinických studií III. fáze UNCOVER-2 a UNCOVER-3 se nyní máme možnost seznámit s post-hoc analýzou jejich výsledků, a sice se zaměřením na zhodnocení účinnosti ixekizumabu (1x za čtyři týdny) u nemocných se středně těžkou až těžkou formou psoriázy nedostatečně reagujících na léčbu etanerceptem. Ukázalo se zde, že převedení na tento druh léčby vedlo k rychlému a setrvalému zlepšení stavu. Mezi non-respondery na léčbu etanerceptem se skóre sPGA 0/1 (UNCOVER-2) a PASI 75 (UNCOVER-3) bylo příznivé odpovědi po dvanácti týdnech léčby dosaženo u 73 % a 78,2 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky