Okrelizumab v léčbě primárně progredující roztroušené sklerózy: studie ORATORIO

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Okrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti antigennímu epitopu CD20, přítomnému až na 95 % všech dospělých lymfocytů typu B. Svého druhu jde o první látku určenou k léčbě primárně progredující formy roztroušené sklerózy. Ve studii III. fáze ORATORIO, čítající 732 nemocných s primárně progredujícím onemocněním, byli účastníci v poměru 2 : 1 randomizováni k okrelizumabu 600 mg i. v. nebo k placebu každý půlrok po dobu 120 týdnů. Přínos aktivní léčby byl patrný již při hodnocení na konci 12. týdne, kdy progrese disability byla zachycena u 32,9 % pacientů léčených okrelizumabem vs. 39,3 % pacientů na placebu (HR: 0,76; p = 0,03). Ještě výraznější rozdíl byl zaznamenán na konci 24. týdne (29,6 % vs. 35,7 %; HR: 0,75; p = 0,04) a 120. týdne (38,9 % vs. 55,1 %; p = 0,04). Celkový počet mozkových lézí na T2-váženém snímku klesl při léčbě okrelizumabem o 3,4 %, zatímco u placeba se naopak zvýšil o 7,4 % (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky