Daklizumab v porovnání s interferonem-β1a v léčbě roztroušené sklerózy: studie DECIDE

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která se váže na CD25 (IL-2Rα) receptory na cirkulujících T-lymfocytech, čímž zabraňuje jejich interakci s interleukinem IL-2. Důsledkem je jejich nižší aktivita a potlačení expanze imunoregulačních NK-buněk s následným zmírněním projevů sklerózy v CNS. Randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie 3. fáze DECIDE aktuálně porovnávala jeho účinnost v dávce 150 mg s. c. každé čtyři týdny oproti interferonu-β1a v týdenní dávce 30 μg i. m. týdně. Daklizumab v porovnání s interferonem nemocným poskytoval výraznější zlepšení v hodnocených škálách MSIS-29 PHYS a PSYCH ve 24. týdnu a tento účinek přetrvával i v 96. týdnu. Výrazně lepší byl rovněž celkový zdravotní stav nemocných, s čímž ostatně koreloval i nález mozkových lézí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky