Dlouhodobá účinnost sekukinumabu v léčbě psoriázy

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Sekukinumab je monoklonální protilátka namířená proti interleukinu IL-17A. V České republice je v současnosti schválen k léčbě psoriázy, psoriatické artritidy nebo ankylozující spondylitidy. Právě u psoriatiků (n = 1 470) byla jeho účinnost nově hodnocena z dlouhodobé perspektivy, a to prostřednictvím změny hodnoty indexu DLQI (Dermatology Life Quality Index) ve srovnání se solubilním receptorem pro TNF-α etanerceptem. S odstupem šesti měsíců od zahájení léčby bylo skóre DLQI 0/1 dosaženo u výrazně vyššího procenta nemocných léčených sekukinumabem. Medián doby do dosažení tohoto skóre byl rovněž kratší u nemocných léčených sekukinumabem – 12 týdnů vs. 24 týdnů (p < 0,01). U většiny nemocných, u nichž bylo dosaženo DLQI 0/1, bylo rovněž dosaženo 90% a 100% zlepšení celkového skóre PASI.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky