Inzulin degludek v porovnání s inzulinem glargin a riziko hypoglykemie u diabetiků 2. typu: studie SWITCH 2

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Hypoglykemie je velmi obávanou komplikací u diabetiků léčených zejména deriváty sulfonylurey, glinidy, a samozřejmě inzuliny a inzulinovými analogy. Nově byla v tomto směru porovnávána bezpečnost bazálního inzulinu degludek oproti inzulinu glargin U100 u diabetiků 2. typu v 32týdenní randomizované dvojitě zaslepené klinické studii s překřížením (n = 721). Primárně byl sledován výskyt symptomatických epizod hypoglykemie, sekundárním sledovaným ukazatelem byl počet nočních symptomatických hypoglykemií. Studii úspěšně dokončilo 580 nemocných. Během udržovací léčby byl celkový výskyt symptomatických hypoglykemií nižší u inzulinu degludek, a sice 185,6 vs. 265,4 epizod na 100 pacientoroků (RR: 0,70; 95% CI: 0,61–0,80; p < 0,001). Nižší byl rovněž počet nemocných se zaznamenanou epizodou hypoglykemie – 22,5 % vs. 31,6 %. Ve prospěch inzulinu degludek svědčil i nižší výskyt nočních symptomatických hypoglykemií – 55,2 vs. 93,6 epizod na 100 pacientoroků (RR: 0,58; 95% CI: 0,46–0,74; p < 0,001), respektive počet nemocných s těmito epizodami – 9,7 % vs. 14,7 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky