Kurkuminoidy ovlivňují lipidový profil u diabetiků 2. typu

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Kurkuminoidy jsou látky přírodního původu, kterým jsou připisovány antidiabetické účinky a vliv na koncentrace lipidů. Jejich účinky na dyslipidemii u diabetiků 2. typu však dosud nebyly detailněji hodnoceny. Ve 12týdenní randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii byly tyto látky v denní dávce 1 g porovnávány oproti účinnosti placeba. Aktivní léčba výrazněji snižovala koncentraci celkového cholesterolu (–21,86 vs. –17,06; p = 0,023), non-HDL-cholesterolu (–23,42 vs. –16,84; p = 0,014) a lipoproteinu(a) (–1,50 vs. –0,34; p = 0,001), a naopak zvyšovala koncentraci HDL-cholesterolu (1,56 vs. –0,22; p = 0,048). Triacylglycerolemie a koncentrace LDL-cholesterolu nebyly významněji ovlivněny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky