Sekukinumab účinný u palmoplantární psoriázy: studie GESTURE

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Klinická studie GESTURE je největší randomizovanou klinickou studií sledující účinnost sekukinumabu u nemocných s palmoplantární formou psoriázy. Ve dvojitě zaslepeném uspořádání bylo celkem 205 nemocných randomizováno v poměru 1 : 1 : 1 k léčbě sekukinumabem v dávce 150 mg, v dávce 300 mg, nebo k podávání placeba. Primárního sledovaného ukazatele, skóre ppIGA 0/1 (Palmoplantar Investigator's Global Assessment) v 16. týdnu, bylo dosaženo u 33,3 % (300 mg), resp. 22,1 % (150 mg) nemocných, což bylo signifikantně více než při podávání placeba (1,5 %; p < 0,001). Výrazně poklesla též hodnota palmoplantárního PASI, a sice –54,5 % a –35,3 % vs. –4,0 % (p < 0,001). Výrazného zlepšení bylo dosaženo rovněž v DLQI (index dermatologické kvality života) (p < 0,01).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky