Nákladová efektivita tikagreloru po infarktu myokardu: studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

U nemocných s prodělaným infarktem myokardu (IM) kombinovaná protidestičková léčba tikagrelorem a nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (ASA) snižuje riziko kardiovaskulárního úmrtí, recidivy IM nebo cévní mozkové příhody ve srovnání s monoterapií ASA, ovšem za cenu vyššího rizika závažného krvácení. Logicky tak vyvstala poptávka po zhodnocení nákladové efektivity takovéto kombinované léčby. Jako klíčová data posloužily údaje z robustní studie PEGASUS- TIMI 54, zahrnující 21 162 nemocných, kterým byla podávána ASA v monoterapii a v kombinaci s tikagrelorem v dávce 60 mg nebo 90 mg 2x denně při mediánu sledování 33 měsíců. Náklady spojené s hospitalizací v prostředí USA byly srovnatelné pro tikagrelor 60 mg 2x denně a placebo (2 262 USD vs. 2 333 USD). Největší přínos kombinované léčby byl zaznamenán u vysoce rizikových skupin nemocných (více než 1 IM v anamnéze, postižení více cév, diabetes mellitus, zhoršená činnost ledvin) – hodnota ICER (incremental cost-effectiveness ratio) 50 000 USD až 70 000 USD na 1 získaný QALY (quality-adjusted life year). U nemocných mladších 75 let hodnota ICER/QALY dosáhla 44 779 USD a 13 427 USD u nemocných s postižením periferních tepen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky